Centrale sterujące, pogodowe, zasilające

Centrale oddymiające

AC8 i PCU32 reprezentują modularny system kontroli i pomiarów dla instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła oraz reagowania na zmienne warunki pogodowe takie jak wiatr lub deszcz.

Centrale pogodowe

Nowe jednostki sterujące TF21/24 (24V DC na wyjściu) i TF41/44 (230V AC na wyjściu) zostały zaprojektowane do sterownia i zasilania siłowników. Siłowniki mogą być indywidualnie bądź jednocześnie sterowane za pomocą przycisków ręcznych lub zdalnie.

Centrale zasilające

Centrale zasilające mogą pracować pojedynczo, bądź być łączone w baterie w celu obsługi wielu siłowników niskonapięciowych. Sterowanie przekaźnikowe zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo silników.

Centrale synchronizujące

USA jest urządzeniem, które synchronizuje, kontroluje i monitoruje jednoczesną pracę siłowników łańcuchowych: C30, C40, ACK4, zainstalowanych na tej samej ramie. Użycie USA staje się niezbędne, kiedy 2 lub 3 siłowniki obsługują bardzo duże konstrukcje okienne, celem zapewnienia równej i prawidłowej pracy, która jest gwarantem bezpieczeństwa ramy i podłączonych napędów.