Centrale zasilające

Centrale zasilające mogą pracować pojedynczo, bądź być łączone w baterie w celu obsługi wielu siłowników niskonapięciowych. Sterowanie przekaźnikowe zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo silników.

Informacje techniczne
Ruch siłowników jest kontrolowany za pomocą podwójnego przycisku lub poprzez przełącznik. AL24/2 (2A) i AL24/5 (5A) mogą być jednocześnie załączane poprzez pojedynczy panel kontrolny. AL24/10 (10A) może obsługiwać dwie oddzielne strefy (podział kontroli) zależnie od wymagań instalacji. Zasilacz jest zabezpieczony w odpornej, plastikowej obudowie. Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23 wraz z późniejszymi poprawkami.

Dostępne modele:
AL24/2 – Max. natężenie wyjściowe 4A
AL24/5 – Max. natężenie wyjściowe 10A
AL24/10 – Max. natężenie wyjściowe 20A
CV1N – Max. natężenie wyjściowe 1A
CV10 – Max. natężenie wyjściowe 8A