Centrale oddymiające

AC8 i PCU32 reprezentują modularny system kontroli i pomiarów dla instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła oraz reagowania na zmienne warunki pogodowe takie jak wiatr lub deszcz.

Szczegółowe informacje
System został tak zaprojektowany by umożliwić klientowi elastyczną obsługę i programowanie systemu, zależnie od specyficznych wymagań. AC8 mogą być łączone szeregowe do 31 jednostek, poprzez RS485. AC8 może być stosowany w 3 różnych aplikacjach. Pojedynczo –jeden AC8 kontroluje 1 strefę (maksymalnie 8 silników 24V – łącznie 16A) Grupowo – więcej niż 1 AC8 do kontroli wielu stref (maksymalnie 31) Grupy łączone – kontrola większej ilości stref z jednego punktu (grupa AC8 oraz 1 programator PCU32) Moduł PCU32, wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monitoruje stan wszystkich podłączonych do niego modułów AC8.

PCU32 pozwala sterować pojedynczo lub grupowo, wszystkimi oknami podłączonymi do systemu. Ten innowacyjny system pozwala na umieszczanie modułów sterowniczych AC8 w bezpośredniej bliskości kontrolowanych siłowników. Dowolna konfiguracja systemu może być dalej wyposażona w opcjonalny moduł MEM, który pozwala na podłączenie do 8 silników 24V DC (do 16A). MEM pełni funkcje zasilacza, podczas gdy AC8 steruje silnikami. Do PCU 32 i AC8 może być podłączone szerokie spektrum dodatkowych urządzeń takich jak syreny elektryczne, sygnalizacja świetlna czy automatyczne dialery. Alarmy wywołane przez obecność gazu, dymu czy skoku temperatury są priorytetowe i system obsługuje je w pierwszej kolejności.

Każdy moduł MEM jest wspomagany przez zasilacz i akumulatory; do połączenia MEM z jednostką sterującą nie jest wymagane jakieś szczególne okablowanie – można to wykonać za pomocą zwykłego kabla o małym przekroju. Jednostka sterująca AC8 może także obsługiwać silniki zasilane napięciem 230V: w sytuacji, gdy są one sterowane przez moduł TF44, mogą być użyte w systemach wentylacyjnych. Wszystkie typy detektorów (wiatr/deszcz/dym/gaz, etc.) mogą być podłączone do modułu TF44, który będzie niezależnie przetwarzał sygnały o niebezpieczeństwie i sterował oknem.

System może pracować bez zasilania głównego przez przynajmniej 72 godziny dzięki buforowej baterii akumulatorowej. To pozwala uniknąć jakichkolwiek zaników zasilania oraz kosztów bezużytecznego długiego okablowania. Zasilacz jest zabudowany w szarej, plastikowej, odpornej na uderzenia obudowie. Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23 wraz z późniejszymi poprawkami.